village
village

Oficiálna stránka obce Ladomírov

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
2.11.2023
Pozvánka na zasadnutie OcZ Ladomirov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.11.2023
Názov Pozvánka na zasadnutie OcZ Ladomirov
Popis Zasadnutie OcZ Ladomirov dňa :10.11.2023 .
27.10.2023
Plán kontrólnej činnosti na prvý polrok 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.10.2023
Dátum zvesenia 11.11.2023
Názov Plán kontrólnej činnosti na prvý polrok 2024
Popis PKČ na rok 2024- NÁVRH
4.8.2023
Rozhodnutie - Výrub stromov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.8.2023
Názov Rozhodnutie - Výrub stromov
Popis Výrub stromov -ROZHODNUTIE
26.7.2023
Rozhodnutie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.7.2023
Názov Rozhodnutie
Popis Vzdané v zisťovacom konaní MOST -Ubľa Ladomirov
21.7.2023
NARIADENIE
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.7.2023
Názov NARIADENIE
Popis ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou, výrub drevín ,
21.7.2023
OZNÁMENIE
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.7.2023
Názov OZNÁMENIE
Popis o začatí konania vo veci vzdania súhlasu na výrub 9ks stromov .
21.7.2023
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín .
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.7.2023
Názov Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín .
Popis Obec STAKČÍNSKA ROZTOKA .
9.6.2023
Voľby do NR SR -Informácia pre voliča
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.6.2023
Názov Voľby do NR SR -Informácia pre voliča
Popis Informácia pre voliča práva voliť a práva byť zvolený .
8.5.2023
Plán kontrólnej činnosti
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.5.2023
Názov Plán kontrólnej činnosti
Popis Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2023
8.5.2023
Pozvánka
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.5.2023
Názov Pozvánka
Popis Pozvánka na zasadnutie OZ Ladomirov
27.4.2023
Stanovisko HK k Záverečnému účtu obce Ladomirov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.4.2023
Názov Stanovisko HK k Záverečnému účtu obce Ladomirov
Popis Stanovisko HK k záverečnému účtu obce Ladomirov za rok 2022.
27.4.2023
Záverečný účet obce Ladomirov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.4.2023
Názov Záverečný účet obce Ladomirov
Popis Návrh :Záverečný účet obce Ladomirov za rok 2022
24.3.2023
Rozhodnutie na výrub stromov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.3.2023
Názov Rozhodnutie na výrub stromov
Popis Súhlas na výrub stromov
23.3.2023
Rozhodnutie - Výrub stromov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.3.2023
Názov Rozhodnutie - Výrub stromov
Popis Rozhodnutie na výrub stromov Stakčínska Roztoka. Súhlas
18.2.2023
Uznesenie OcZ Ladomirov zo dňa 16.02.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.2.2023
Názov Uznesenie OcZ Ladomirov zo dňa 16.02.2023
Popis UZNESENIE OcZ Ladomirov zo dňa 16.02.2023
11.11.2022
VZN obce Ladomirov na rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.11.2022
Dátum zvesenia 28.11.2022
Názov VZN obce Ladomirov na rok 2023
Popis Návrh VZN Obec Ladomirov na rok 2023
9.9.2022
PKČ na 1 polrok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.9.2022
Dátum zvesenia 22.9.2022
Názov PKČ na 1 polrok 2023
Popis Návrh plánu kontrolnej činnosti , na 1 polrok 2023
9.8.2022
Výzva na vykonanie výrubu VSD 2
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.8.2022
Dátum zvesenia 9.8.2022
Názov Výzva na vykonanie výrubu VSD 2
Popis Výzva na výrub a okliesnenie stromov a porastov VSD
9.8.2022
Výzva na vykonanie výrubu VSD
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.8.2022
Dátum zvesenia 9.8.2022
Názov Výzva na vykonanie výrubu VSD