village
village

Oficiálna stránka obce Ladomírov

Motív
A
A
A

Kontakt

Správca obsahu

Obec Ladomírov

Adresa:
Ladomirov 181

067 71 Ladomirov

IČO: 00323195

Mobil: 
Tel.: 0907 991 044

E-mail: oculad@centrum.sk

Kompetencie:
Obec Ladomírov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

Dobraobec s.r.o.

Dobraobec.sk
Švermova 1085/40
073 01 Sobrance
Slovenská republika

e-mail: info@dobraobec.sk