village
village

Oficiálna stránka obce Ladomírov

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
27.6.2024
Informácia - výskyt medveďa - nahlásenie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.6.2024
Názov Informácia - výskyt medveďa - nahlásenie
23.5.2024
Záverečný účet obce 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.5.2024
Názov Záverečný účet obce 2023
Popis Záverečný účet obce Ladomirov za rok 2023
10.5.2024
Plán kontrolnej činnosti 2 polrok 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.5.2024
Dátum zvesenia 24.5.2024
Názov Plán kontrolnej činnosti 2 polrok 2024
14.3.2024
Výzva na vykonanie výrubu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.3.2024
Názov Výzva na vykonanie výrubu
Popis Výzva na výrub NN
14.3.2024
UPOZORNENIE
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.3.2024
Názov UPOZORNENIE
Popis UPOZORNENIE výrub drevín NN
14.3.2024
Oznámenie na výrub stromov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.3.2024
Názov Oznámenie na výrub stromov
Popis Oznám NN ,výrub stromov
5.3.2024
VEREJNÁ VYYHLÁŠKA
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.3.2024
Názov VEREJNÁ VYYHLÁŠKA
Popis Verejná vyhláška Ladomirov 123
2.2.2024
Pozvánka
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.2.2024
Názov Pozvánka
Popis Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva .
19.1.2024
Voľby prezidenta Slovenskej republiky 23.03.2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.1.2024
Názov Voľby prezidenta Slovenskej republiky 23.03.2024
Popis Informácie k voľbám . OTZ
2.11.2023
Pozvánka na zasadnutie OcZ Ladomirov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.11.2023
Názov Pozvánka na zasadnutie OcZ Ladomirov
Popis Zasadnutie OcZ Ladomirov dňa :10.11.2023 .
27.10.2023
Plán kontrólnej činnosti na prvý polrok 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.10.2023
Dátum zvesenia 11.11.2023
Názov Plán kontrólnej činnosti na prvý polrok 2024
Popis PKČ na rok 2024- NÁVRH
4.8.2023
Rozhodnutie - Výrub stromov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.8.2023
Názov Rozhodnutie - Výrub stromov
Popis Výrub stromov -ROZHODNUTIE
26.7.2023
Rozhodnutie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.7.2023
Názov Rozhodnutie
Popis Vzdané v zisťovacom konaní MOST -Ubľa Ladomirov
21.7.2023
NARIADENIE
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.7.2023
Názov NARIADENIE
Popis ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou, výrub drevín ,
21.7.2023
OZNÁMENIE
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.7.2023
Názov OZNÁMENIE
Popis o začatí konania vo veci vzdania súhlasu na výrub 9ks stromov .
21.7.2023
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín .
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.7.2023
Názov Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín .
Popis Obec STAKČÍNSKA ROZTOKA .
9.6.2023
Voľby do NR SR -Informácia pre voliča
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.6.2023
Názov Voľby do NR SR -Informácia pre voliča
Popis Informácia pre voliča práva voliť a práva byť zvolený .
8.5.2023
Plán kontrólnej činnosti
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.5.2023
Názov Plán kontrólnej činnosti
Popis Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2023
8.5.2023
Pozvánka
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.5.2023
Názov Pozvánka
Popis Pozvánka na zasadnutie OZ Ladomirov
27.4.2023
Stanovisko HK k Záverečnému účtu obce Ladomirov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.4.2023
Názov Stanovisko HK k Záverečnému účtu obce Ladomirov
Popis Stanovisko HK k záverečnému účtu obce Ladomirov za rok 2022.