village
village

Oficiálna stránka obce Ladomírov

Motív

OPRAVA Mostu UBĹA Slovenská správa ciest

V prílohe je zverejnený zámer opravy mostu smer ubľa , zároveň určena trasa obchádzky. 

K uvedenému môže verejnosť - občania podávať písomne  pripomienky  v čase do  21 dní od zverejnenia  a to :

Okresnému úradu Snina  odboru starostlivosti o životné prostredie ,

Partizánska  1057, 

069 01 Snina