village
village

Oficiálna stránka obce Ladomírov

Motív
A
A
A

VZN

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
13.11.2023
Všeobecné záväzne nariadenie Obce Ladomíroov na rok 2024
Detail dokumentu
Dátum 13.11.2023
Názov Všeobecné záväzne nariadenie Obce Ladomíroov na rok 2024
Popis VZN obce Ladomírov na rok 2024 . Schválene dňa 10.11.2024
6.12.2022
VZN
Detail dokumentu
Dátum 6.12.2022
Názov VZN
Popis VZN o zákaze predaja podávania a požívania alkoholických nápojov
6.12.2022
VZN
Detail dokumentu
Dátum 6.12.2022
Názov VZN
Popis VZN o poriadku a udržiavanie čistoty
6.12.2022
VZN
Detail dokumentu
Dátum 6.12.2022
Názov VZN
Popis VZN o pravidlách a času predaja
6.12.2022
VZN
Detail dokumentu
Dátum 6.12.2022
Názov VZN
Popis VZN o používaní pyrotechnických výrobkoch
6.12.2022
VZN
Detail dokumentu
Dátum 6.12.2022
Názov VZN
Popis VZN o miestnom referende
28.11.2022
VZN
Detail dokumentu
Dátum 28.11.2022
Názov VZN
Popis VZN o miestnych daniach ma rok 2023
13.6.2022
VZN
Detail dokumentu
Dátum 13.6.2022
Názov VZN
Popis VZN o držaní psov